Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Sara Danius bortgång

Med anledning av professor Sara Danius bortgång gör H.M. Konungen följande uttalande.

Jag har tagit emot det sorgliga beskedet om professor Sara Danius bortgång.

I hennes roll som Akademiens ständiga sekreterare hade jag förmånen att regelbundet ha möten och intressanta samtal med Sara Danius.

En stark kulturpersonlighet har lämnat oss, alldeles för tidigt.

Mina tankar går till hennes familj och närstående.

CARL GUSTAF