Uttalande av H.M. Konungen med anledning av flygolyckan utanför Umeå

Med anledning av flygolyckan utanför Umeå gör H.M. Konungen följande uttalande.

Med anledning av dagens tragiska flygolycka utanför Umeå, som krävde nio människors liv, vill jag framföra mina kondoleanser.

Min familj och jag sänder våra tankar till de förolyckades familjer och närstående.

CARL GUSTAF