Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Svenska Akademiens beslut angående Nobelpriset i litteratur

Uttalande av H.M. Konungen angående Svenska Akademien och Nobelpriset i litteratur.

Jag respekterar Svenska Akademiens beslut att skjuta upp 2018 års Nobelpris i litteratur till 2019. Det visar att Akademien nu avser att fokusera på återupprättandet av sitt anseende.

CARL GUSTAF