Uttalande av H.M. Konungen med anledning av att förtydligande av Svenska Akademiens stadgar nu är genomfört

Hans Majestät Konungen har, efter samråd med Svenska Akademien, idag förtydligat Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det tydliggörs att en ledamot kan lämna Akademien på egen begäran.

Jag har med stor oro följt utvecklingen i Svenska Akademien under den senaste tiden. Det är nu angeläget att ett arbete inleds för att återskapa Akademiens förutsättningar att verka i sina viktiga uppgifter och återvinna sitt förtroende. Det förtydligande som jag nu beslutat om kommer förhoppningsvis kunna bidra till detta.

Svenska Akademien åtnjuter en hög grad av oberoende. Det är nu Akademiens eget ansvar att vidta nödvändiga åtgärder. Intresset av att Svenska Akademiens bästa alltid sätts i förgrunden är en given utgångspunkt i det arbetet. För att klara detta kommer Akademien behöva arbetsro. Samtidigt kommer jag att som Svenska Akademiens Höge Beskyddare med stort intresse följa hur arbetet fortskrider och kommer i mån av behov att stödja detta.

CARL GUSTAF