Uttalande av H.M. Konungen till media vid statsbesök till Indonesien

Vid inledningen av statsbesöket gjorde Kungen och Indonesiens president idag varsitt uttalande till media.

H.M. Konungens uttalande:

Det är en stor ära att bli inbjuden till Indonesien av president Widodo till detta första statsbesök mellan Sverige och Indonesien. Jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet och uppskattning till president Widodo för det varma välkomnandet.

Sverige och Indonesien har utmärkta bilaterala relationer. Detta besök är ett uttryck för vårt starka engagemang för att stärka samarbetet mellan våra länder. Samarbetet bygger på gemensamma grundläggande värderingar som demokrati, yttrandefrihet och tolerans.

Indonesien gör just nu stora investeringar för framtiden på områden som infrastruktur och energi. En spännande utveckling som också innebär en möjlighet för oss att arbeta tillsammans för att hitta innovativa och hållbara lösningar.

Indonesien och Sverige har ett gemensamt intresse av ökat utbyte inom utbildning och forskning. Samarbete på dessa områden kommer att vara gynnsamt för båda parter och jag ser fram emot att diskutera pågående och möjliga framtida utbyten.

Båda våra länder är framstående skogsnationer. Den svenska skogen utgör mindre än 1 procent av världens skogsmarker, men vi är världens tredje största exportör av skogsprodukter. Hållbart skogsbruk är en viktig fråga för både Sverige och Indonesien. Vi har båda mycket att vinna på att diskutera gemensamma utmaningar på detta område.

Det är därför med stort intresse som jag senare i dag besöker Centrum för internationell skogsforskning, CIFOR. Centret bedriver forskning om de största utmaningarna inom skogsförvaltning globalt. Som en av grundarna till CIFOR har Sverige ett långsiktigt engagemang för hållbart skogsbruk runt om i världen.

Avslutningsvis: Tack än en gång för denna inbjudan att besöka Indonesien. Detta är ett värdefullt tillfälle att ytterligare stärka samarbetet mellan våra två länder.