Kondoleanser till Drottningen av Danmark

Med anledning av gårdagens dåd i Köpenhamn har H.M. Konungen sänt följande kondoleanstelegram till H.M. Drottningen av Danmark.

Hennes Majestät Drottning Margrethe II
KÖPENHAMN

Med bestörtning har min familj och jag tagit del av nyheten om gårdagens skjutning i Field’s köpcenter i Örestad utanför Köpenhamn.

Dådet inträffade på en av de många platser i Öresundsregionen där danskar och svenskar möts och delar sin vardag med varandra. Bland de dödade och skadade finns medborgare från båda våra länder.

Vi tänker i dag på de drabbade, deras anhöriga och hela det danska folket, och önskar framföra vårt djupa deltagande i deras, och Er, sorg.

CARL GUSTAF R

Sollidens slott
4 juli 2022