Kondoleanser till Konungen av Norge

Med anledning av dådet i Oslo har H.M. Konungen skickat följande kondoleans­telegram till H.M. Konungen av Norge.

Hans Majestät Konung Harald V
OSLO

Kungafamiljen och jag vill framföra vårt djupa deltagande med anledning av nattens fruktansvärda dåd i Oslo.

Attacken är ett angrepp på oskyldiga människor, såväl som på de värden om frihet och öppenhet som vi som länder delar.

Våra tankar är i dag hos dem som berövades livet, dem som skadades, alla de berördas familjer och hela det norska folket.

CARL GUSTAF R

Kungl. Slottet, Stockholm
25 juni 2022