Kondoleanser till Konungen av Norge

Med anledning av dådet i Kongsberg har H.M. Konungen skickat följande kondoleans­telegram till H.M. Konungen av Norge.

Hans Majestät Kung Harald V
OSLO

Drottningen och jag vill framföra vårt djupa deltagande med anledning av den fruktansvärda attacken i Kongsberg. Våra tankar är med de berörda familjerna och det norska folket.

CARL GUSTAF R

Kungliga Slottet, Stockholm
14 oktober 2021