Telegram till president Niinistö

Med anledning av Republiken Finlands självständighetsdag har H.M. Konungen skickat telegram till H.E. President Sauli Niinistö.

Republiken Finlands President
Sauli Niinistö
HELSINGFORS

På 100-årsdagen av Republiken Finlands självständighetsförklaring sänder jag Eder, herr President, mina och det svenska folkets hjärtligaste lyckönskningar.

Våra länder förenas av Östersjön. Mellan våra folk finns en stark samhörighet, skapad ur en lång historisk gemenskap och genom personliga band.

Det är min förhoppning att denna gemenskap skall bestå och fördjupas.

När Ni i dag firar det självständiga Finlands 100-årsdag vill jag samtidigt sända mina varmaste välgångsönskningar till Finlands folk.


CARL GUSTAF R

Kungl. Slottet, Stockholm
6 december 2017