H.M. Drottningens tal vid Mentor Sveriges seminarium

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Kära Mentorvänner,
Ärade styrelse,
Varmt välkomna till Kungliga Slottet och Bernadottebiblioteket!

Det är med glädje och tacksamhet jag står här idag. Glädje över att få träffa er och över allt ni gör för våra unga, och tacksamhet för de fina gåvorna ni skänkte till Mentors verksamhet i samband med min födelsedag.

Alla här idag har på ett eller annat sätt bidragit till Mentor. Vissa av er har varit med sedan starten för 30 år sedan, andra har hoppat på under resans gång. Det är också roligt att se helt nya ansikten här idag. Tänk att samla så mycket kraft och engagemang på ett och samma ställe!

Mentors vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Ert stöd och organisationens långsiktiga initiativ tar oss närmare denna vision. Även näringslivets engagemang har bidragit till våra framgångar. Att få ta del av företagens resurser och nätverk har varit ovärderligt!

Det ni gör, och det vi gör tillsammans, är kanske viktigare än någonsin. Vi matas dagligen med nyheter om kriminella ungdomar som saknar närvarande och trygga vuxna i sin närhet. Att stötta Mentors verksamhet är att hjälpa unga att bryta destruktiva mönster och komma på rätt kurs. Tack vare ert stöd kan Mentor erbjuda fler unga en viktig förebild. En vuxen som finns där för att lyssna, vägleda och uppmuntra. En mentor som kan hjälpa unga att upptäcka sina styrkor och ta steget mot att förverkliga sina drömmar.

Ert hängivna arbete och varma engagemang för våra unga är verkligen fint att se. Jag hoppas innerligt att ni alla fortsätter att vara en del av Mentors framgångar. Tillsammans gör vi stor skillnad för våra unga - och för vår gemensamma framtid!

Tack!