H.M. Drottningens tal vid ChildX seminarium

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ärade seminariedeltagare,

Tack för att jag blivit inbjuden till detta viktiga seminarium. Det gläder mig att så många myndigheter, organisationer och företrädare för dem som oftast kommer i kontakt med våra barn är representerade här idag.

Ett av fyra barn utsätts för sexuellt våld i Sverige någon gång under sin barndom. Det är skrämmande. Trots att det ofta handlar om oerhörda övergrepp som kan få livslånga trauman, får barnet sällan tillgång till det stöd som barnet har rätt till.

Vi som är här idag har ett långtgående ansvar och skyldighet att göra allt vi kan för att stoppa dessa övergrepp, både i vår yrkesroll och som vuxna. Som Astrid Lindgrens Jonatan Lejonhjärta sa: Annars är man inte människa utan bara en liten lort.

Det finns olika skäl till att ett barn inte söker stöd. Många skäms enormt och lägger skulden på sig själva. Det är oacceptabelt. Vi måste få alla barn att förstå att sexuella övergrepp inte under några omständigheter är barnets fel. Skulden är alltid förövarens. När barnet väl vågar berätta ska vi ge bästa möjliga stöd. Ett barn ska inte behöva kämpa för att få hjälp.

Jag grundade Childhood för 25 år sedan med visionen att inget barn ska få sin barndom förstörd av sexuella övergrepp. Jag känner både hopp och förtvivlan över att vi samlats här idag. Förtvivlan över de brister många barn får möta när de visar stort mod och berättar om de övergrepp som de utsatts för. Hopp för att alla ni finns, som kan förändra världen till det bättre. En värld där vi vuxna tar oss tid att lyssna och ger barnet rätt hjälp i rätt tid.

Jag är stolt över att min stiftelse ‘Care about the children’ har varit huvudpartner till ChildX och tagit fram kartläggningen ”Rätt stöd i rätt tid” om hur vi skapar ett fungerande stödsystem för barn och unga som utsätts för sexuellt våld. Nu vet vi vad vi måste göra för att hjälpa barn på bästa sätt.

När vi går härifrån idag hoppas jag att vi har tagit ytterligare ett viktigt steg mot en lyssnande och hjälpande vuxenvärld som sätter barnet i främsta rummet. För som vuxna är det faktiskt den viktigaste uppgiften vi har. Det är avgörande för att skapa en hållbar framtid för oss alla.

Tack!