H.M. Konungens pressuttalande i samband med statsbesök från Frankrike

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Madame Macron,
Representanter för media,
Mina damer och herrar,

Det är en stor ära för Drottningen och mig att välkomna President Macron och Madame Macron till Sverige och till Kungliga slottet. Genom detta besök vill vi ytterligare förstärka de starka banden mellan våra länder.

Sverige och Frankrike är framgångsrika inom många områden. Jag vill börja med att uppmärksamma det senaste exemplet på det: Anne L'Huillier, en svensk-fransysk professor i atomfysik, som vi nyligen välkomnade här när hon tog emot Nobelpriset i Fysik. Hennes lärosäte är Lunds universitet som vi tillsammans ska besöka i morgon.

Våra ekonomier är nära sammankopplade. Över 400 företag från Sverige finns i Frankrike och nästan lika många av era företag finns i vårt land. Därför är vi extra glada att också välkomna den franska näringslivsdelegationen.

Syftet med detta besök är att stärka det bilaterala samarbetet mellan våra länder. Frankrike är en viktig aktör inom EU. Och under det svenska EU-ordförandeskapet samarbetade vi extra nära, eftersom vi ingår i samma ordförandeskaps-trio.

Vi vill också bidra till att utveckla näringslivsrelationen och uppmuntra till fortsatta investeringar i varandras länder.

Frankrike är det land i Europa som tagit emot mest svenska investeringar under senare år. Också de franska investeringarna i Sverige har ökat betydligt. Särskilt gäller detta den gröna omställningen och den digitala utvecklingen. Sedan 2017 har Sverige och Frankrike ett strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar inom bland annat smarta städer och hälsa.

När partnerskapet nu uppdateras så fördjupas samarbetet ytterligare inom energi, försvar, skogsfrågor och rymden. Våra två länder är ju de enda inom EU som har kapacitet att skjuta upp satelliter. Det var något jag fick reda på vid rymdinstitutet CNES i Toulouse, under det senaste statsbesöket i Frankrike.

Vi ska som sagt till Lund i morgon. Där ska vi bland annat få insyn i den toppmoderna forskningsanläggningen ESS, som bland annat Frankrike och franska företag bidragit till.

Syftet med detta statsbesök är också att utveckla det redan goda samarbetet inom utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Vi är tacksamma för det starka stöd vi har fått från Frankrike under hela Nato-processen. Både den snabba ratificeringen av vår ansökan och de säkerhetsgarantier vi fått, sätter vi stort värde på.

Slutligen, många svenskar bor i Frankrike och många fransmän bor i Sverige och berikar vårt land! Det finns ett starkt kulturellt utbyte och naturligtvis välkomnar vi besökare från varandras länder. Drottningen och jag sätter stort värde på den gästfrihet som kommer oss till del när vi vistas i ert land!

Herr President och Madame Macron,

Låt oss tillsammans under dessa dagar arbeta för att på bästa sätt fördjupa och utveckla vänskapen och samarbetet mellan våra länder. Drottningen och jag är glada över att kunna välkomna Er till Stockholms slott!

Tack!