H.M. Konungens tal vid diplom- och stipendieceremoni för Ungt Ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket! Det är roligt att välkomna så många duktiga blivande ledare till slottet.

I år har jag varit kung och Sveriges statschef i 50 år. Men jag har varit scout ännu längre, i snart 70 år. Det var så tankarna på ett värdebaserat ledarskap uppstod – att de värderingar som man fostrats i som scout följer med in i andra och större uppgifter när man blivit vuxen.

En förutsättning för ett gott samhälle är att människor på olika sätt engagerar sig i sin omvärld och sina medmänniskor. Där är civilsamhället och inte minst scoutrörelsen viktiga inspirationskällor och föredömen.

Detsamma gäller er, unga ledare. Som valt att engagera er för det goda i samhället, oavsett område. Ni är morgondagens ledare. Ta vara på de möjligheterna.

Det har alltid varit viktigt för mig att titta framåt, att se framtiden an med tillförsikt. I oroliga och osäkra tider är det goda och värdebaserade ledarskapet viktigare än någonsin. Och vi som ledare måste alltid vara redo att söka nya lösningar i vår strävan att göra världen bättre.

Jag vill uppmuntra er att ta med er detta synsätt ut i ert framtida liv. Inte bara i yrkeslivet och i formella ledaruppdrag. Att stå stadigt rotad i goda värderingar är också ett sätt att ta sig an livet.

I dag delar vi ut diplom till 100 unga ledare som velat utmana sig själva och utveckla sitt ledarskap. Vi kommer också att dela ut stipendiet Kompassrosen till fem unga ledare som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Tillsammans med stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna hälsar jag er alla varmt välkomna till en utmanande och inspirerande eftermiddag!