H.M. Drottningens tal i samband med närvaro vid sammanfattningen av Demensförbundets konferens Nordiskt möte

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Kära ordförande,

Tack för sammanfattningen, det var verkligen mycket spännande ni tog upp under gårdagen!

Konferensen är en viktig mötesplats för att dela erfarenheter och kunskap mellan de nordiska länderna. Ert samarbete är mycket värdefullt!

Det är fantastiskt att få höra om allt ert engagemang. Ni som representanter för civilsamhället gör skillnad med ert viktiga arbete.

Konferensens tema är ”Ett demensvänligt samhälle för yngre personer med demenssjukdom”. Det är en grupp som ofta glöms bort och inte får det stöd som de har rätt till från samhället. En yngre person med kognitiv sjukdom drabbas mitt i livet, då de är yrkesverksamma, har familj och barn hemma. Det är viktigt att vi alla utgår ifrån varje individs unika livssituation, behov och vilja.

Mitt engagemang i de här frågorna grundas i min personliga erfarenhet som anhörig, både min mor och min bror insjuknade och gick bort i Alzheimers sjukdom. Jag vet hur svårt det är att i en familj leva med en anhörig drabbad av demenssjukdom. 1996 grundade jag Stiftelsen Silviahemmet, som sedan dess har verkat för att höja kunskapen om kognitiva sjukdomar och kompetensen inom demensvården i Sverige. Jag är övertygad om att kunskap är vägen till en bättre vård och omsorg för demenssjuka och deras anhöriga.

Under gårdagen fick ni ta del av flera berättelser som visar på de utmaningar som finns när man lever med demenssjukdom som ung. Vi är många som arbetar för att skapa ett demensvänligt samhälle och att vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns mycket mer kvar att göra. Allt engagemang som finns i det här rummet ger hopp för framtiden och för ett framgångsrikt samarbete i Norden.

Varmt lycka till!