H.M. Konungens tal vid välkomst­banketten vid statsbesöket i Estland

Tallinn, Estland

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Karis,
Ers excellenser,
Mina damer och herrar,

Drottningen och jag är mycket glada över att vara här i Estland och vi uppskattar det varma välkomnandet vi har fått idag. Och jag vill tacka för Era vänliga ord Herr President.

Vi minns med glädje våra tidigare besök i Estland, särskilt statsbesöket 1992. Det var en stor upplevelse för mig, att som förste svenske kung sedan min farfars far, Gustaf V, besöka det fria Estland.

Ni hade då nyligen vunnit er frihet tillbaka och både ert land och era medborgare stod inför stora utmaningar. Det vi framför allt slogs av, och minns än idag, var den oerhörda entusiasm och starka tron på framtiden som vi möttes av. Det är en beundransvärd resa ni har gjort sedan dess. Idag är Estland ett respekterat land i Europa.

Våra länder har mycket gemensamt: vi är grannar, vi har starka historiska band och vi delar samma värderingar i många avseenden. Ett tecken på det är att Sverige var det första landet som öppnade en ambassad i Tallinn, och 2021 firade vi 30 år av återupprättade diplomatiska relationer.

Därför gläder Drottningen och jag oss åt att återigen besöka Estland. Våra vänskapliga förbindelser har utvecklats och består nu av en stor väv av kontakter – inom handel och ekonomi, kultur och forskning. I dessa utmanande tider är det viktigare än någonsin att befästa vår nära och unika relation.

Den 24 februari för ett år sedan förändrades situationen i Europa drastiskt på grund av Rysslands aggression mot Ukraina. Detta krig har orsakat stort lidande och mycket smärta för många människor. Uppoffringarna som gjorts i Ukraina är enorma och säkerhetsläget i hela Europa har förändrats. Estland har gjort betydelsefulla insatser för att säkerställa ett kraftfullt och enat stöd för Ukraina. Era ansträngningar är imponerande.

Jag vill nämna ett par minnesvärda tillfällen under vårt besöks första dag som illustrerar ert lands outtröttliga och inspirerande kamp för självständighet och frihet.

Vid den högtidliga och gripande ceremonin på Frihetstorget gick våra tankar till era modiga landsmän som miste livet under frihetskriget, efter självständigheten utropades 1918.

Under ockupationen var ert parlament upplöst men sedan 1992 har det parlamentariska arbetet ägt rum i den byggnad som vi besökte idag. Besöket i Riigikogu var en påminnelse om vikten av er andra kamp för demokrati och självständighet, som ni vann 1991. Er seger mot ockupationen inspirerar oss alla att aldrig ge upp kampen, hur lång och svår den än kan vara.

Estland och Sverige har, sedan lång tid, ett väl upparbetat och nära försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete. Gemensamt värnar vi det goda samarbetet kring Östersjön. Men också cybersäkerhet är av påtagligt intresse för både Estland och Sverige, eftersom våra länder hör till de mest digitaliserade i världen. Då Sverige nu har tagit ett viktigt steg genom att ansöka om medlemskap i Nato ser vi fram emot ett än mer fördjupat samarbete.

Vi har även ett gott samarbete inom många andra områden. Handeln och investeringarna, till ömsesidig nytta för båda våra länder, är omfattande. Tillsammans kan vi också driva på den gröna omställningen och de mycket viktiga frågorna kring långsiktig hållbarhet. Jag är därför mycket glad över att dessa områden uppmärksammas under statsbesöket, och att vi bygger nya broar av kreativt samarbete.

Sveriges och Estlands akademiska relationer står på solida historiska grunder. Drottningen och jag ser därför fram emot att besöka Tartu och dess universitet, grundat av Gustav II Adolf 1632. Under en period var det Sveriges andra universitet efter Uppsala.

Herr President,

Drottningen och jag ser med entusiasm och tillförsikt fram emot programmet de kommande dagarna här i Estland. Det finns mycket att diskutera både vad gäller möjligheter och utmaningar och vi hoppas att vårt besök kan bidra till att bygga upp en ännu starkare relation mellan våra länder och vårt folk.

Herr President och Fru Karis,
för Ert land och Ert folk,
med en önskan om allt gott för framtiden,
vill jag nu utbringa en skål!

Till toppen