H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Norrbottens län

Stadsparken, Luleå

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding
Kommunstyrelsens ordförande
Representant för Sametinget
Kära norrbottningar

Vad roligt att komma hit igen! Tack för att ni har samlats här i dag i Stadsparken för att vi ska kunna fira tillsammans. Just det: fira – det är något jag nu börjar förknippa med Luleå. När Drottningen och jag var här för ett och ett halvt år sedan firade vi att staden haft stadsprivilegier i 400 år. I dag uppmärksammar vi – inte ett, men två – ytterligare jubileer:

Det är nämligen 500 år sedan Gustav Vasa valdes till vårt lands kung. 1523 är ett år som markerar Sverige som självständig och sammanhållen nation. Det är alltså början till det moderna land vi lever i, i dag.

Och under precis en tiondel av denna tid har jag varit Sveriges kung! Ja, i 50 år... Drottningen och jag markerar detta dubbla jubileumsår genom att besöka samtliga län och dess residensstäder. Det är en spännande och viktig uppgift att besöka Sveriges olika delar och att kunna ta del av utvecklingen.

För en stund sedan besökte vi Kulturens hus några kvarter härifrån. Där fick vi bland annat ta del av fin sång och musik på ett av våra officiella minoritetsspråk. Ja, i Norrbotten får ni både värna och vårda flera olika kulturyttringar. Det berikar vårt land och är något att vara stolt över.

När vi tittar bakåt – vilket man gör när jubileum firas – då blir det uppenbart hur tradition och utveckling samverkar. Men ibland kan olika intressen krocka, det vet vi alla. Då finns inga enkla lösningar. Men jag vet att svåra avvägningar fordrar stor ömsesidig förståelse. Det är så vi tar oss framåt, tillsammans.

När Drottningen och jag reser runt i Sverige påminns vi ofta om hur långt rötterna sträcker sig. Inget är egentligen nytt – även om mycket är annorlunda. Under 1000 år har vi brutit järnmalm i Sverige. På 1500-talet kallade Gustav Vasa hit tyska experter för att utveckla den svenska smidestekniken. Så viktigt var järnet. Det är det fortfarande. Och i dag är det Norrbottens län som är hela Europas malmgruva.

Den eftertraktade naturresursen är densamma som för 1000 år sedan – men industrin, forskningen och transporterna är hypermoderna och alltmer klimatsmarta. Under vårt besök i Kulturens hus fick vi också information om näringslivet i länet. Företag, som bland andra LKAB och SSAB, leder utvecklingen mot en fossilfri stålproduktion. Men många andra bolag står också och knackar på dörren. Det är lätt att känna stolthet över all den utveckling som sker här i Norrbotten.

Inför det här besöket fick jag se en lista över alla våra tidigare resor i Norrbotten. Och den uppräkningen var lång! Jag slogs då av hur många av besöken här i Luleå och runtom i länet som speglar den utveckling som ger hopp och tillförsikt inför framtiden. Spetsforskningen, den gröna basindustrin, den växande naturturismen – bland mycket annat. Det är, som ni förstår, alltid inspirerande att besöka er här i landets nordligaste län!

Kära norrbottningar!

Jag vill tacka er alla för att ni har kommit hit i dag och uppmärksammar detta jubileumsår tillsammans med mig.

Tack!