H.K.H. Prins Carl Philips tal vid Prinsparets stiftelses seminarium

Jernkontoret, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
Statsrådet,
Ärade riksdagsledamöter och kommunalråd
Mina damer och herrar,

Alla är vi olika. Våra olikheter är våra styrkor. Jag tror att alla här i dag skriver under på det.

Vi vet att det finns en stor potential i att låta våra olikheter vara våra styrkor, och att det ska vara den självklara normen. Alla mår bra av att få förutsättningar att vara precis som man är.

Trots att vi vet detta, är det många personer som upplever att de inte ges rätt förutsättningar, som tvärtom upplever en stigmatisering.

När Prinsessan Sofia och jag grundade vår stiftelse för närmare åtta år sedan var det med visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. För när du har möjlighet att vara dig själv, och får känna dig trygg i att du inte kommer behandlas annorlunda, då har du de bästa möjligheterna att uppnå din fulla potential. Det gäller både barn och vuxna.

I dagens seminarium presenteras bland annat en rapport där det framgår att 88 procent av respondenterna, som alla har någon form av neurodivergens, har valt att inte delge sin diagnos till sin arbetsgivare. En respondent förklarar detta med att det inte känns som något som är värt att berätta, och uttrycker sin oro för att bli behandlad annorlunda.

Vi måste agera, tillsammans, för att verkligen ta tillvara styrkorna i våra olikheter.

Det känns därför fantastiskt att välkomna er alla till detta seminarium om värdet att få vara sig själv. Vi hoppas seminariet ska inspirera till en samlad kraft som agerar för var och ens möjlighet att vara sig själv.

Tack för att ni är här i dag.

Till toppen