H.M. Konungens invigningstal av utställningen Vasa till Bernadotte

Rikssalen, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Ers Kungliga Högheter,
Prinsessan Christina,
Herr Talman,
Herr Statsminister,
Ers Excellenser,
Landshövdingar,
Ärade gäster!

Det är med stor glädje jag hälsar er alla välkomna till Kungliga Slottet och hit till Rikssalen.

Föremålen i samlingarna på de kungliga slotten rymmer vår historia. Ett av de mest kända står här i Rikssalen - Drottning Kristinas silvertron. Drottning Kristina fick den i gåva till sin kröning 1650 av Magnus Gabriel De la Gardie. Den stod i rikssalen på slottet Tre Kronor och den var med vid hennes abdikation i rikssalen på Uppsala slott 1654 och det är ett av få föremål som räddades när slottet Tre Kronor brann i maj 1697.

I över trehundra år användes tronen i samband med Riksdagens högtidliga öppnande och var då en länk till historien i samband med mitt eget trontillträde för snart 50 år sedan. Den är en del av vårt gemensamma kulturarv och räknas till ett av rikets värdighetstecken.

Nu står silvertronen alltså här, sedan 1755. Ja, i det nya slottet. Om stolar kunde tala…

Vårt land har under lång tid varit förskonat från krig, i över 200 år. Detta finns det många skäl att vara tacksam för. En dag som denna påminns vi också om vad den långvariga freden betytt för kulturarvet. Så mycket har kunnat bevaras och vi har idag ett unikt sammanhållet lösöre på de kungliga slotten.

På slotten, och i utställningen, finns både statlig egendom som ingår i den kungliga dispositionsrätten och föremål som tillhör de kungliga lösöre-stiftelserna. Målet är att detta fantastiska kulturarv inte ska riskera att skingras utan finnas kvar för framtida generationer.

Likt silvertronen är många av föremålen i samlingarna på de Kungliga slotten vackra. Men likt silvertronen är de inte bara vackra. De är också sprängfyllda av historia och information som finns bevarad i arkivhandlingar, räkenskaper och inventarieböcker. Husgerådskammaren som sköter inventarierna har faktiskt funnits ända sedan Gustav Vasas tid.

I utställningen vi snart ska se visas omkring 150 föremål från 500 år som valts ut för att de bär på viktiga berättelser om vår historia. Men de berättar också om skickliga hantverkare och förfinade tillverkningsmetoder, om mod-en som kommit och gått.

De visar hur kungliga ceremonier förändrats genom seklen och hur Sverige utvecklats genom internationella relationer och influenser – något vi inte minst har våra drottningar att tacka för. De har i hög grad bidragit med både kunskap och kultur. Föremålen ger oss också nycklar till det vardagsliv och familjeliv som levts på slotten i olika tider – i glädje och sorg.

Jubileumsåret 2023 är ett utmärkt tillfälle att få visa några av alla fantastiska föremål som finns på slotten.

Men riktigt allt finns inte på slotten. Vi har fått låna några viktiga föremål – till exempel Gustav Vasas äldre rikssvärd och hans begravningskrona. Några av föremålen vi fått låna fanns en gång i tiden här men har genom kungliga donationer och vid tillkomsten av statliga museer lämnat slotten och finns idag på andra institutioner.

Det är min förhoppning att Jubileumsutställningen ska kunna bidra med ökad kunskap om Sveriges rika kulturhistoria och glänta på locket till alla de spännande berättelser som föremålen bär på.

Det är därför en glädje att få förklara jubileumsutställningen ”Vasa till Bernadotte. Kultur i rikets tjänst” öppnad.

Till toppen