H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Västmanlands län

Västerås

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding
Kommunstyrelsens ordförande
Kära Västeråsare
Mina damer och herrar

Varmt tack för det fina mottagandet Drottningen och jag har fått i dag! Det är väldigt roligt att vara här igen, i Västerås. Och i detta fina konserthus. Det är alltid lite speciellt att komma tillbaka till byggnader man själv har invigt, och liksom se – eller höra – hur verksamheten har etablerats och gett liv till byggnaden. Tack för den fina musiken, både den som spelats här inne – och den som eskorterade oss hit.

Vi reser i Sverige så mycket vi kan, Drottningen och jag. Just det här besöket är ett jubileumsbesök. För 2023 är ett märkesår – både för Sverige och för mig personligen. Därför hälsar vi nu på i landets 21 län. Västmanland är vår tredje anhalt.

Det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung, och Sverige blev en självständig nation. Och när vi nu uppmärksammar Gustav Vasa är det förstås lite extra viktigt att komma till just Västerås. Bara ett stenkast härifrån drabbade nämligen Gustav Vasa och hans dalkarlar samman med danskarna i vad som kommit att kallas ”slaget om Västerås”. Svenskarna gick segrande ur striden och kunde erövra staden. Dessa händelser var med och lade grunden till det vi i dag känner som vårt fria och självständiga land.

Detta märkesår uppmärksammar också att det faktiskt är 50 år sedan jag blev Sveriges kung. Tänk, 50 år. Så mycket har hänt under detta halva sekel. I Sverige och i världen.

Då, 1973, präglades vi av kalla kriget. Nu faller skuggorna återigen över Europa. Och många kan nog känna oro inför framtiden. Men vi ska inte bli modlösa, utan i stället försöka se var framsteg görs – som här i Västerås och Västmanland. Som vi alla känner till är energiförsörjning och infrastruktur helt avgörande för ett robust samhälle. Och här i länet pågår sedan länge forskning, utveckling och produktion på absolut högsta nivå, till exempel Mälardalens universitet och vid företag som ABB, Northvolt Labs och Uponor. Det känns tryggt.

Ja, så här är det – vart vi än kommer på våra resor. Man påminns om på vilket sätt varje del av Sverige är betydelsefull för resten av landet. Och man erinras om trådarna bakåt. Varje plats har sin historia – som också är en del av landet Sveriges historia.

Det är min ambition att alltid försöka uppmärksamma båda dessa saker: hur vi som bor i olika delar av Sverige hör ihop – och hur dagens Sverige formats av historien. Det är i grund och botten – det vi firar detta jubileumsår.

Alla ni som har kommit hit i dag för att fira med oss, ska ha ett stort och varmt tack!