H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Jönköpings län

Jönköping

(Det talade ordet gäller)

Fru Landshövding
Kommunstyrelsens ordförande
Kära Jönköpingsbor, och alla ni som har kommit hit!

Det är väldigt trevligt för Drottningen och mig att vara här i dag, i Jönköping vid Vätterns södra strand. Jag minns väl mitt besök vid Försvarsutställningen på Elmia 1956. Då var jag 10 år och följde med min mor, Prinsessan Sibylla. Det var en spännande upplevelse.

En av våra viktigaste – och roligaste – uppgifter är att resa runt i landet. Det gör vi så ofta vi kan! Skälen till våra resor skiftar, men det är alltid mycket givande, vart vi än kommer, att ta del av den senaste utvecklingen. Att få återknyta kontakten till personer i länet – och att möta nya länsbor.

Det är inte så länge sedan vi besökte Jönköping – faktiskt bara drygt ett år sedan. Då handlade det om att uppmärksamma alla de insatser som gjordes med anledning av pandemin. Det kan kännas längesen nu – inte sant? Men vi ska inte glömma den tiden. Många arbetade hårt, för att hjälpa sina medmänniskor, och hålla samhället på fötter. Drottningen och jag fick möjlighet att ta del av många berättelser, som fortfarande finns med oss. Vi vill ännu en gång tacka alla som gjorde fantastiska insatser under den påfrestande tiden.

I dag är vi här av en helt annan anledning. 2023 är ett jubileumsår, både för Sverige som nation – och för mig personligen. Det är nämligen, som ni vet, 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och Sverige blev en självständig nation. Gustav Vasa lade grunden för det moderna land som vi i dag tar för givet.

Och så är det hela 50 år sedan jag blev Sveriges kung. 50 år som jag vill tacka för! Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att fira jubileumsåret på, än att besöka samtliga residensstäder. Att få möta Er, att få höra om de senaste framstegen, och försöka förstå de utmaningar som finns.

Det är alltid lärorikt att besöka de äldsta städerna i Sverige – och dit hör Jönköping.

År 1284 fick Jönköping sina första kända stadsprivilegier, då Magnus Ladulås undertecknade stadsprivilegiebrevet för Jönköpings stad – ett brev som troligen är världens äldst bevarade i sitt slag.

Tidigare i dag, på Magnus Ladulås Plats, fick Drottningen och jag en presentation om platsens förvandling, från dåtid till nutid. En gång i tiden låg Jönköpings slott där – i dag är det ett kulturhistoriskt område och en vacker park. 1200-talet kan kännas lite avlägset men historiens vingslag hörs alltid i bakgrunden…

Här har febril verksamhet pågått oavbrutet, i många, många hundra år. Och det fortsätter än i dag. Jönköping, och hela länet, är betydelsefullt för vårt land. Fast av andra skäl än på 1200-talet. I dag inte minst genom trä- och tillverkningsindustrin.

Här finns ett företagarideal att inspireras av – den så kallade ”Gnosjöandan” – en anda som råder i hela länet! Företagande är inte bara en privatsak för ägarna, utan något som påverkar hela bygden. Den insikten finns här och man förstår att det är en av förklaringarna till det starka näringslivet.

Vårt välstånd i dag vilar på det arbete gångna seklers män och kvinnor utfört. Vad människor har gjort för sina familjer, för sina lokalsamhällen och därmed för Sverige. I deras fotspår bygger vi vidare. Och många nya medborgare som har bidragit till att utveckla det moderna samhället vi nu har. De förtjänar respekt och tacksamhet.

Som Sveriges kung är det min uppgift att både påminna om var vi kommer ifrån, och uppmuntra alla goda framsteg. Som jag har sagt tidigare, blicken bakåt skärper blicken framåt.

Tack ska ni ha, var och en, för att ni kom hit i dag.

Låt nu festligheterna fortsätta!