H.M. Konungens tal vid länsbesöket i Södermanlands län

Nyköping

(Det talade ordet gäller)

Fru Landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära Nyköpingsbor, kära sörmlänningar!

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att komma hit i dag. Så ofta vi kan besöker vi olika delar av Sveriges land. Det gör vi för att träffa Er! För att se och förstå hur det svenska samhället utvecklas. För att ta del av utmaningar och bekymmer. Av glädjeämnen och framtidsplaner.

Drottningen och jag firar detta jubileumsår genom att besöka samtliga residensstäder. Och inget kunde vara mer passande än att börja just här, i Nyköping, som har så mycket historia och är en av Sveriges äldsta städer!

I dag är vi här för att det har gått 50 år sedan jag blev Sveriges kung. Och i år är det också 500 år sedan Gustav Vasas valdes till kung, då Sverige blev en självständig nation.

Vi har precis varit på Nyköpings hus. De flesta av er har säkert varit där också, många gånger! Det går naturligtvis inte att vara i en sådan byggnad utan att tänka på 1300-talets blodiga maktkamper. Vi tar lätt Sverige för givet. Vi tänker sällan på den mödosamma väg som har lett fram till vårt rika och välfungerande samhälle. Men ett besök på en gammal borg är en mycket effektiv påminnelse: Vi känner till krig och ofredsår. Erövringar – och förluster. Vi påminns om en nation som långsamt tar form, och sakta blir stabil och fredlig.

När vi står inför vår tids utmaningar kan vi gärna tänka tillbaka på historien. Hur människor alltid har fått kämpa för fred och för framsteg. Inget har gått av sig själv. Även vi måste kämpa, med vår tids problem och dom måste lyftas fram för att kunna bli lösta.

En del problem är globala, andra nationella och en del väldigt lokala. Men ofta bör de globala utmaningarna tas ner på lokal nivå. Ett exempel är klimatfrågan. Jag har fått veta att vinnaren i en designtävling snart ska kungöras. En el-buss-design-tävling för barn! Det är väl ett ganska fint exempel på hur vi kan engagera oss på olika nivåer.

När jag besöker olika platser i Sverige, slås jag alltid av hur nära till naturen det är för många. Det är fantastiskt. Och så är det också här. Drottningen och jag är ju ofta på Stenhammars slott, bara några mil härifrån. Vi njuter, precis som ni, av Sörmlands vackra natur!

Jag vet att det arbetas på olika sätt för att stärka den biologiska mångfalden. Och det gör vi väl alla. Det gläder mig att få höra om den särskilda ambitionen att ge barn och unga många goda naturupplevelser.

För det är så jag föreställer mig framtiden: Tillsammans tar vi hand om det gemensamma, om vår natur och vårt kulturarv. Såväl gamla fästningar, som skogar, sjöar och våtmarker. Vi minns, vi bevarar – och ger vidare till barn och barnbarn.

Som Sveriges kung är det min uppgift att både påminna om vad vi kommer ifrån, och uppmuntra alla goda framsteg, och allt uppoffrande arbete som har lagts ner för vårt nuvarande samhälle.

Blicken bakåt skärper blicken framåt.

Tack ska ni ha!