H.K.H. Prins Carl Philips tal vid återinrättandet av Bergslagens artilleriregemente

Kristinehamn

(Det talade ordet gäller)

Försvarsministern,
Överbefälhavaren,
Landshövdingar,
officerare, civila och soldater,
mina damer och herrar!

Vi är här i dag för återupprättandet av Bergslagens Artilleriregemente. Regementet sattes upp första gången 1943, mitt under andra världskriget. Invigningen förrättades av min farfars far, dåvarande kronprins Gustaf Adolf, den 27 april 1945.

Regementet ombildades år 2000 till Artilleriregementet A 9 och flyttades år 2005 till Boden. I dag återuppstår regementet i Kristinehamn. Och här kommer man nu återigen att utbilda artillerisoldater.

För mig, med bakgrund inom Kustartilleriet, känns det extra speciellt idag när man tänker på kopplingen mellan just Kustartilleriet och Artilleriet. Och självklart gläds jag lite extra åt att Bergslagens Artilleriregemente återigen ligger just i Värmland.

Det här är en viktig dag för regionen – och för Sverige! Vi lever i en osäker tid. Vi har, precis som på 1940-talet, ett krig i vårt närområde. Och vi känner alla med den hårt prövade befolkningen i Ukraina.

Händelseutvecklingen i vår omvärld har inneburit en avsevärt höjd ambition för försvaret av vårt land. En lokal förankring med en stark försvarsvilja är grunden för Försvarsmaktens tillväxt och beredskap. Därför är jag glad för möjligheten att vara här i Kristinehamn i dag och att förrätta denna ceremoni.

Att i dag, den 4 december, få återinstallera Bergslagens Artilleriregemente just på dess skyddshelgon Sankta Barbaras dag, känns värt att notera. Jag är övertygad om att Bergslagens Artilleriregemente, med fortsatt stöd från kommuner, regioner och länsstyrelser, kommer att bidra till en positiv utveckling av regionen.

Jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet. På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Bergslagens Artilleriregemente, A 9, återupprättat!