H.M. Konungens tal vid middag med anledning av Livgardets 500-årsjubileum

Berns Salonger, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ärade livgardister och gäster

Ordspråket ”Bättre sent än aldrig” är kanske ett bra sätt att uttrycka Livgardets försenade 500-årsjubileum. En livgardist ger inte upp! Och jag tror att alla känner samma tillfredsställelse som jag själv över att denna jubileumsmiddag äntligen blev av.

Ni känner alla till historien om Livgardets ursprung: 1521 valdes Gustav Vasa till hövitsman av Öster- och Västerdalarnas folk och utsågs att leda befrielsekampen mot danskarna. Sexton unga män avdelades att skydda hans liv. Dagens livgardister är deras efterföljare. Och jag är glad att se så många av er här ikväll.

Under 500 år har Livgardet spelat en viktig roll i Försvarsmakten. Även i mitt eget liv har Livgardet varit ständigt närvarande. Under mina snart 50 år som statschef har ni bidragit vid otaliga statsbesök och andra ceremonier. Ni har också förgyllt minnesvärda händelser i min familj, såsom bröllop, dop och födelsedagar. Tack för det!

Jag kan konstatera att ni nu, liksom övriga inom Försvarsmakten, står inför nya utmaningar. Vi lever i oroliga tider och Försvarsmakten ska markant öka sin operativa förmåga. Livgardets utveckling mot brigad kommer att ytterligare stärka skyddet av Stockholm och rikets leding.

Att vårda sitt förbands traditioner är viktigt. Succesivt utvecklar ni också nya.
Ni ska vara stolta över ert arv. Men också över att ni, trots er aktningsvärda ålder är, som mitt valspråk säger: ”i tiden”. Ni är ett mycket högt värderat förband, som utvecklar förmågor med hög relevans i den framtida stridsmiljön.

Jag gratulerar er och önskar er framgång med kommande uppgifter och utmaningar.
Jag framför mitt, Drottningens och de övriga gästernas varma tack för en god middag och önskar er en fortsatt trevlig jubileumskväll.

Skål!

Till toppen