H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av vindkraft­parken Knöstad

Knöstad, Säffle

(Det talade ordet gäller)

Landshövdingen,
Kommunstyrelsens ordförande,
Mina damer och herrar,

Jag är mycket glad att få vara här idag, tillbaka i Säffle kommun. Prinsessan Sofia och jag minns fortfarande med värme det fina mottagande vi fick i Säffle när vi var här 2016.

Nu, när man står vid de här åtta vindkraftverken, är det lätt att känna sig liten. Varje vindkraftverk är 200 meter högt. Bara rotorbladen är hela 85 meter långa. Just nu finns det inga andra landbaserade vindkraftverk som har längre rotorblad i vårt land. Det här är den första vindparken med vindkraftverk av denna modell, inte bara i Sverige utan även globalt.

Men, det är inte bara de här konstruktionerna som är stora. Utan storheten ligger framför allt i det de skapar: en enorm mängd energi, som kan försörja 26 000 hushåll varje år. Energi som dessutom är både förnybar och fossilfri.

Egen tillgång till energi från olika källor är avgörande för Sveriges framtidsmöjligheter – och för vårt oberoende. Därför är dagens invigning ett viktigt steg. Inte bara för Säffle kommun och för Värmland, utan för hela vårt land.

Härmed förklarar jag Vindpark Knöstad invigd!

Till toppen