H.M. Konungens tal vid Fiskeforum

Hasselbacken, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära konferensdeltagare,

Många av oss som är här i dag sågs även för tre år sedan. Då samlades vi i Näringslivets hus för att diskutera hur man skulle kunna utveckla svensk fisketurism. En verksamhet som kan vara till gagn för både landsbygden och samhället i stort, i form av intäkter, sysselsättning och landsbygdsutveckling.

Vad har då hänt sedan Fiskeforum 2019?

Jag tänker främst på den utfästelse om samarbete på fiskets område som gjordes av generaldirektörerna för Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Ja, detta har nu blivit verklighet!

Det har lanserats en gemensam strategi, och likaså handlingsplaner för fiskets och vattenbrukets utveckling.

Det är positivt!

Däremot är det tyvärr också så, att några negativa trender som vi såg för tre år sedan, verkar hålla i sig:

Jag tänker till exempel på det kustnära fisket. Längs delar av östkusten vittnar man om allt sämre fångster av strömming.

Eller torsken; enligt rapporterna en allt mer ovanlig fisk längs både västkusten och i Östersjön.

Och de fiskar som förr kändes självklara, som abborre och gädda, även de har stora problem längs östkusten.

Detta är en oroande utveckling, och vi behöver alla göra vad vi kan för att vända den.

De riktigt stora problemen som vi brottas med och som påverkar fisket, som klimatförändringar och olika utsläpp, de kommer ta tid att vända.

Men vad vi kan göra redan i dag, är att förvalta fisken klokt. Så att vi får mer fisk i vattnen, och att den får leva så länge att den hinner föröka sig.

Fisk, mina vänner, det är en förnybar resurs – om vi tar hand om den på rätt sätt!

Jag tror att de flesta vill ha god och nyttig svensk fisk på borden, levererad av en bransch som är både lönsam och hållbar.

Fisken är ju faktiskt så eftertraktad som proteinkälla, att man har börjat odla fisk på land, i stora bassänger. Jag besökte själv en sådan verksamhet i somras och kunde konstatera att utvecklingen går i en rasande fart på det här området.

Det är också många som vill att Sverige ska utvecklas till en fisketuristdestination i världsklass.

Dessa olika önskemål borde inte vara omöjliga att förena, om vi samarbetar för ett hållbart fiske. Framtidens fiske!

Med detta förklarar jag Fiskeforum 2022 öppnat!