H.K.H. Prinsessan Sofias avslutningsord vid examensceremoni för Sophiahemmet Högskola

Stadshuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära Sophiasystrar, specialistsjuksköterskor, Silviasystrar, Silviasjuksköterskor, docenter och professorer!

Jag är så glad att få vara en del av er stora examens- och installationshögtid.

Åren som gått har varit en påfrestning för många. Ni blev antagna till era studier mitt under brinnande pandemi. Alla forskare fick också ställa om.

Ändå har över tusen studenter på Sophiahemmet Högskola examinerats och diplomerats de här åren, inom olika vårdprofessioner. Forskningen har också fortsatt framåt, och det känns viktigt att i dag även få hylla er docenter och professorer.

Att Sophiahemmet ens existerar är på grund av just påfrestning och frustration. Drottning Sofia började utbilda sjuksköterskor 1884 efter att hon inspirerats av Florence Nightingale.

Men då hennes sjuksköterskor mötte ett hårt motstånd inom den etablerade sjukhusvärlden, och drottningen fått nog av alla samarbetssvårigheter, lade hon den 14 december 1887 grunden till ett helt nytt sjukhus och sköterskehem, Sophiahemmet.

Än i dag är Sophiahemmet med högskolan och sjukhuset en uppstickare och backar inte i svåra tider utan har bevisat sig stå stadigt och redo att möta de utmaningar som knackar på. Nu som då.

Och kanske är det just i svåra tider man hittar nya vägar som leder till oanade saker. Med det i botten så hoppas jag att ni känner den styrka som finns i historien om Sophiahemmet och att ni tar med er den i er profession framöver.

Under mina snart sju år som hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening har jag imponerats av den professionalism och det engagemang som finns bland alla studenter, forskare och medarbetare.

Jag kan önska att fler skulle få möjlighet att följa ert arbete på nära håll, som jag haft förmånen att göra.

Det ni gör – och inte minst hur ni gör det – betyder så enormt mycket för era patienter och deras anhöriga. Men också för utvecklingen av svensk sjukvård; en del av vårt samhälle som vi alla är helt beroende av, i livets alla skiften.

Tillsammans gör ni skillnad. Och det ska ni nu fortsätta med under många år framöver. Det är stort, viktigt och hedervärt. Så jag hoppas att ni riktigt känner stoltheten inom er, i dag och alla andra dagar.

Varmt lycka till!