H.M. Konungens välkomstord vid Global Child Forums Partner Advisory Board

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Eders Kungliga Högheter,
Ers Excellens,
Mina damer och herrar.

Välkomna till Kungliga slottet!

I år är det tioårsjubileum för “the Children’s Rights and Business Principles”.

Unicef, UN Global Compact och Rädda barnen tog fram de här principerna som en vägledning för företag som vill respektera och stödja barns rättigheter. De utgör också ett viktigt verktyg i Global Child Forums verksamhet.

Mycket har gått framåt på dessa tio år. Men det finns fortfarande oerhört mycket kvar att göra.

Klimatförändringar. Konflikter. Digitaliseringens baksidor. De utmaningar som världen står inför formar även barns livsvillkor, och sätter ramarna för deras framtid.

Näringslivet sitter på en enorm förändringskraft. Också när det gäller barns rättigheter.

Ansvarskännande företag, och de blir allt fler, vill inte bara bidra till en positiv utveckling utan leda den. Där kan Global Child Forum vara ett värdefullt stöd – och kanske lite av en blåslampa – så att goda intentioner inte stannar på papperet, utan omsätts i konkret förändring.

Drottningen och jag vill tacka er för att ni är här i dag. Tack för ert engagemang och för allt ni bidrar med!

Återigen, varmt välkomna.