H.M. Drottningens avslutningsord vid Global Child Forum Partner Advisory Board

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Eders Kungliga Högheter,
Ers Excellens,
Mina damer och herrar.

Det börjar bli tid att runda av dagens möte, men innan vi bryter upp för att gå vidare till lunch skulle jag vilja säga några avslutande ord.

Kungen och jag vill tacka er så mycket för er närvaro och medverkan i dagens möte. Vi sätter stort värde på ert engagemang och ert partnerskap.

Som Kungen nämnde i inledningen av mötet, är det i år tio år sedan lanseringen av Children’s Rights and Business Principles.

Det var en viktig milstolpe när det här ramverket kom, eftersom det ger vägledning för företag som vill stödja barns rättigheter och som vill integrera det perspektivet i hela sin verksamhet.

Ett tioårsjubileum är också en naturlig tidpunkt att stämma av:

Hur långt har vi kommit?

Var står vi nu?

Vad behöver vi göra framåt?

Jag har deltagit i dessa partnermöten i mer än tio år, och när jag hör allt som Global Child Forum har åstadkommit så tänker jag: ”Ja – vi har kommit långt.”

Men, jag ser också tydligt att vi har en bra bit kvar.

Det är fortfarande många företag som behöver få upp ögonen för hur deras verksamheter påverkar barn. Och som behöver se, att de faktiskt har stora möjligheter att skapa en tryggare, ljusare framtid för barn och unga.

Näringslivet har resurser, nätverk och många kloka människor som ni: allt det som behövs för att finna nya lösningar och skapa verklig, bestående förändring.

Kära partners, ni och era olika samarbeten gör stor skillnad för barn och unga världen över. Tack för ert engagemang – och återigen tack för att ni varit med här i dag!

Jag ser fram emot att vi ses igen den 1 december, i samband med Global Child Forum här på Kungliga slottet!

Till toppen