H.M. Konungens tal vid standaröverlämning vid Södra skånska regementet

Södra Skånska regementet, P 7, Revingehed

(Det talade ordet gäller)

Befäl, soldater och civila vid Södra skånska regementet,

Vi har en dramatiskt förändrad säkerhetspolitisk situation, med krig i Europa. Det har lett till att Sverige nu kraftfullt ökar sin militära och civila försvarsförmåga.

P 7 har under många år på ett förtjänstfullt sätt bidragit till vårt nationella försvar, liksom i flera internationella insatser.

I det senaste försvarsbeslutet beslutades om återetablering av den så kallade ”Skånska brigaden” som ska utbildas här på Revingehed.

Ni kommer alla vid förbandet att arbeta med viktiga uppgifter som tillförsel av förband, utbyggd infrastruktur och utökad övningsverksamhet. Den återetablerade brigaden blir en viktig del i att bidra till vårt lands samlade krigsavhållande förmåga.

Ett fälttecken symboliserar en samlingspunkt för förbandet och binder ihop dåtid med nutid. Nuvarande standar överlämnades av mig till dåvarande chefen för P 2, överste Mats Hansson, på Stockholms slott i samband med pansartruppernas 50-årsdag 1992. Standaret symboliserar också att pansartrupperna är dagens motsvarighet till dåtidens kavalleri på slagfältet.

För det med stolthet och låt det påminna Er om vikten av Er uppgift, att försvara våra värden, vårt land och dess invånare under Ert motto: ”FRAMÅTANDA och STOLTHET”.

Jag kommer nu att tilldela Södra skånska regementet dess nya fastställda standar.

Ni skall i alla skiften ära och hedra det.