H.K.H. Kronprinsessans tal vid fanöverlämning Amf 4 Göteborg

Älvsborgs amfibieregemente

(Det talade ordet gäller)

Befäl, soldater och civila,

För knappt ett år sedan, den 1 oktober i fjol, stod jag här och förklarade Älvsborgs Amfibieregemente återinvigt. Det är därför en särskild glädje att idag få tilldela förbandet dess nya fana.

Försvarsmakten förvaltar en mängd traditioner, som i sig utgör en viktig del i Sveriges kulturarv. Den främsta symbolen för ett regemente är dess fana. Under den har soldater samlats och lovat att hedra och skydda vårt land. Fanan representerar förbandet och binder ihop dåtid med nutid.

Älvsborgs amfibieregementes fana utgår från artilleriets röda färg. I mitten två korslagda eldrör under den kungliga kronan och ovan en flammande granat, samt vågorna som visar tillhörigheten med gamla kustartilleriet och nuvarande amfibiekår. I övre hörnet skådas Göteborgs stadsvapen, Göta lejon med draget svärd bärande Svea rikes sköld. En symbol som visar på vikten av försvaret av Göteborg, vår kust och vårt land.

Utformningen av kustartilleriets och amfibiekårens fanor fastställdes 1944. Den första fanan tilldelades den 6 juni 1945 efter freden i Europa där regementets personal stått vakt i beredskapen.

Regementets första chef överste Kolmodin mottog den första fanan av min farfars farfar kung Gustaf V vid en ceremoni vid Stockholms slott. 1995 tilldelades en ny fana av min far. Den nyttjades fram till nedläggningen 2005. När ett förband återetableras skall en ny fana tas fram. Jag kommer nu att tilldela Er denna fana. Denna symbol binder er samman med generationer före er och ska inspirera kommande generationer. För den med stolthet och låt den påminna Er om vikten av Er uppgift, att Försvara våra värden, vårt land och dess invånare.

På uppdrag av H.M. Konungen kommer jag nu att tilldela Älvsborgs amfibieregemente dess fastställda nya fana.

Ni skall i alla skiften ära och hedra den.