H.M. Konungens anföranden i samband med WWF:s rådsmöte och exkursion

Häringe slott

(Det talade ordet gäller)

Det har varit en stor förmån att få följa WWF:s arbete under mer än ett halvt sekel.

Från att jag kom in som hedersledamot i den dåvarande styrelsen 1971, och därefter som hedersordförande och senare ordförande i förtroenderådet.

På den tiden, i början av 1970-talet, var miljöfrågan ett relativt nytt inslag i debatten. I dag genomsyrar den nästan alla delar av det offentliga samtalet.

Parallellt med den utvecklingen har WWF växt och utvecklats genom åren, till en organisation som allt fler vill stödja – och som allt fler beslutsfattare lyssnar till.

Det har varit en enormt intressant resa att vara med på, med många olika höjdpunkter. Men en som jag särskilt vill nämna är förstås skapandet av Nationalstadsparken – världens första! – som WWF tog initiativ till och i dag arbetar för att skydda och utveckla. Utan WWF hade vår huvudstad sannolikt inte varit så grön och levande som den är i dag.

Ytterligare en sak som har utmärkt WWF under alla dessa år är det trägna arbetet för att skapa och återställa våtmarker. Där är WWF en tydlig och stark röst. Med inspiration från det har vi också inrättat flera våtmarksområden ute på Stenhammars gods, med bland annat ett fantastiskt fågelliv som följd!

Genom arbetet i förtroenderådet har jag fått möjlighet att lära känna en mängd kunniga och engagerade personer. Till exempel de sju ordförandena:

Axel Ax:son Johnson, Carl M:son Mannerfelt, Ingemar Öhrn, Lennart Ahlgren, Björn Hägglund, Axel Wenblad och nu Annika Helker-Lundström. Det har varit nio olika statsministrar under min tid som kung, men bara sju WWF-ordföranden. Så ni är uppenbarligen av något segare virke.

Det har varit både lärorikt och roligt att leda förtroenderådet. Och jag har särskilt uppskattat att delta i de spännande exkursioner som anordnats, liksom alla våra rådsmöten och andra aktiviteter och sammankomster.

För allt detta vill jag framföra mitt varma tack till förtroenderådet.

Nu har det blivit tid för mig att lämna stafettpinnen vidare till nya krafter. Men jag ser fram emot att fortsätta följa WWF även i framtiden.

Det råder ingen tvekan om att ni fortsatt kommer att behövas. Som en röst för biologisk mångfald och en utveckling som gagnar alla arter på vår planet, och som värnar deras unika livsmiljöer.

Varmt lycka till med ert fortsatta viktiga arbete! Och återigen, stort tack.