H.M. Drottningens tal vid invigning av Minnenas och kunskapens trädgård

Helsingborg

(Det talade ordet gäller)

Landshövdingen,
Mina damer och herrar,
Kära helsingborgare!

Jag är mycket glad att vara här i dag, tillsammans med er, för att inviga Minnenas och kunskapens trädgård. Det här är en plats som är viktig, och som kommer att vara viktig, för många.

Ungefär 150 000 människor i Sverige lever i dag med demenssjukdom. 150 000 – det är lika många som det bor i hela Helsingborg. Och de blir allt fler, i takt med att livslängden ökar.

Mitt eget engagemang i vården av äldre och demenssjuka bottnar i min personliga erfarenhet som anhörig. Både min mamma och min bror insjuknade och gick bort i Alzheimers.

1996 grundades Stiftelsen Silviahemmet, som sedan dess har verkat för att höja kunskapen och kompetensen inom demensområdet.

Jag är personligen helt övertygad om att kunskap är vägen till en bättre vård och omsorg för demenssjuka. Jag har förstått att Helsingborg stad arbetar aktivt med att kompetensutveckla sin personal på området. Det är väldigt bra!

Samtidigt kan vi faktiskt alla, var och en av oss, bidra till ett samhälle som inkluderar den som lever med demenssjukdom:

Om vi vågar prata, också om det som är svårt, då kan vi hjälpa till att bryta det stigma som finns kring demenssjukdom. Det är en viktig förutsättning för att fler ska kunna få rätt stöd och hjälp. Både den som själv är drabbad och de som är anhöriga

Vi behöver ett mer demensvänligt samhälle. Och denna plats, kära helsingborgare, är ett viktigt steg på vägen mot en mer demensvänlig stad.

En vacker trädgård, skapad med gemensamma krafter. Tillsammans med akademin genom Lunds Universitet, tillsammans med personer som själva lever med demenssjukdom, och deras anhöriga.

Jag hoppas att detta ska bli en mötesplats för alla generationer, för alla helsingborgare och för alla stadens besökare.

Härmed förklarar jag Minnenas och kunskapens trädgård invigd!

Till toppen