H.M. Drottningens inledningsanförande vid seminariet Den demensvänliga staden

Helsingborg

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Höghet,
Landshövdingen,
Mina damer och herrar

Jag är så glad att vara här i vackra Helsingborg och att få möjlighet att besöka denna spännande stadsmässa, H22 City Expo. Och det känns särskilt roligt att vara här tillsammans med Kronprinsessan, som är mässans officiella beskyddare.

H22 tar sikte på framtiden, och ger oss möjlighet att reflektera kring hur vi vill forma den. Vad behöver vi göra för att alla medborgare ska vara inkluderade? Och för att alla ska kunna leva ett gott liv – hela livet? Aldrig tidigare har så många kommit upp i så hög ålder som nu. Det är en fantastisk utveckling.

Men samtidigt som många kommer att åldras med hälsan i behåll, kommer andra att leva med funktionsnedsättningar som försämrad syn, hörsel eller rörelseförmåga. Fler kommer också att leva med olika sjukdomar, som exempelvis demens. Allt detta påverkar både dem som drabbas, deras anhöriga, och samhället i stort.

Genom Stiftelsen Silviahemmet har jag under många år varit engagerad i arbetet för bättre vård och omsorg om personer med demens, och stöd till deras anhöriga, via utbildningar och certifieringar av medarbetare och hela vårdenheter.

”Ett demensvänligt samhälle” är ett begrepp som blivit alltmer använt på senare år. Bland annat genom Svenskt Demenscentrums viktiga arbete. Det finns mycket vi kan göra för att underlätta livet för dem som lever med kognitiva svårigheter och deras anhöriga. För att de ska känna sig trygga. För att de ska klara sin vardag. Och för att de ska känna att det finns plats för dem. Det är ett djupt mänskligt behov, att känna ”jag hör till”. Och det blir inte mindre viktigt när man blir gammal, eller sjuk. Tvärtom.

Dessutom vet vi, att det som är bra för personer med kognitiva svårigheter, som exempelvis vid demenssjukdom, det är också bra för många fler!

Att bygga ett demensvänligt samhälle är fullt möjligt. Men det kräver medvetenhet, kunskap och samarbete. Och det kräver att någon går före! Det är därför med stor glädje som jag idag besöker SilviaBo Skrabelycke – demensanpassade lägenheter som har skapats genom samarbete mellan tre discipliner: demenskunskap, inredning och bostadskonstruktion.

Jag ser också fram emot att besöka gångstråket i Mariastaden och Minnenas och kunskapens trädgård. Jag ser fram emot att få ta del av det viktiga arbetet för en mer demensvänlig stad, som så många har engagerat sig i här i Helsingborg.

Tack!