H.M. Konungens tal vid Ungt Ledarskaps diplom- och stipendie­ceremoni

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ärade mottagare av Ungt Ledarskaps stipendier och diplom
Mina damer och herrar

Välkomna till Kungliga slottet och dagens diplom- och stipendieceremoni!

Vi lever i en orolig tid. Pandemin har ännu inte släppt sitt grepp. Samtidigt rasar andra kriser och konflikter, vissa i vårt eget närområde.

Sådana tider ställer särskilda krav på alla som utövar ledarskap. De behöver en trygg grund att stå på, i form av goda värderingar.

Stress, påfrestningar, konflikter, ett ständigt flöde av ibland motstridig information; Det finns mycket som kan grumla sikten för dig som ska leda. Men om du är trygg i dina värderingar, och låter dig vägledas av dem, som av en kompass – ja, då är sannolikheten stor att du tar ut rätt kurs.

Det här något jag själv fick lära mig som ung scout, och jag vet att det är erfarenhet som jag delar med många av er.

Ända sedan 2007, i femton år, har stiftelsen Ungt Ledarskap delat ut stipendiet Kompassrosen och uppmärksammat personer som genomgått utbildningen Värdebaserat ledarskap. Det är faktiskt så, att vid dagens ceremoni kommer den tusende kursdeltagaren att få sitt diplom.

I dag delar vi ut diplom till 53 unga ledare som under det senaste året vågat utmana sig själva. Som utvecklats, reflekterat och blivit ännu bättre ledare. Vi kommer även att dela ut stipendiet Kompassrosen till tre unga ledare som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Till alla er som i dag tar emot diplom och stipendier: Ni är viktiga! Och när ni i dag tar emot era utmärkelser så hoppas jag att ni ska tänka på vad ni har åstadkommit, men framför allt se det som en uppmuntran att göra mer!

Fortsätt att sprida goda värderingar och ett värdebaserat ledarskap. Och uppmuntra andra unga personer att göra detsamma. På det sättet bidrar ni alla till en bättre framtid, redan i dag.

Tack!