H.K.H. Kronprinsessans tal vid symposiet Sterkere sammen enn hver for oss i utvikling og opskalering av grönne lösninger for et globalt marked

Lindholmen Science Park, Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Högheter,
Statsråd,
Ers Excellens,

De nordiska länderna har inte bara en gemensam historia. Utan också en gemensam önskan om framtiden.

Enligt den vision, som antogs av de nordiska statsministrarna i Reykjavik för snart tre år sedan, ska Norden år 2030 vara världens mest hållbara och integrerade region.

”Världens mest hållbara och integrerade region”.

Det här, mina vänner, är ord som förpliktigar. Och vi kan vara helt säkra på en sak: detta mål kommer inte att nås av sig självt. Det kommer att kräva samarbete – både mellan våra två länder och mellan olika sektorer av samhället.

De senaste dagarnas norska besök till Stockholm och Göteborg, som detta symposium är en del av, har satt ljus på näringslivets viktiga roll. Såväl i arbetet för att nå den gemensamma nordiska visionen, som i arbetet för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Den omställning som nu sker – som måste ske – på energiområdet, den är helt enkelt inte möjlig utan näringslivets kompetens, innovationskraft och resurser. Och när jag ser den starka uppslutningen här i dag – att ni är så många som valt att prioritera detta sammanhang, ja, då känns det hoppfullt inför framtiden. Härinne finns både viljan, engagemanget och förmågan att styra mot en hållbar utveckling.

Och jag är glad att vi får mötas just här, i handelsstaden Göteborg, som i fjol fyllde 400 år. Göteborgs hamn är Skandinaviens största och en viktig knytpunkt för våra två länder. Inom 50 mils radie från där vi just nu befinner oss, finns tre huvudstäder och 70 procent av Norges, Sveriges och Danmarks industri och befolkning.

För Sverige är det självklart att kroka arm med Norge – vår viktigaste handelspartner och exportmarknad. Norska och svenska företag har en fantastisk möjlighet att tillsammans bidra till en hållbar utveckling – men också att komma ut som vinnare när allt fler länder efterfrågar gröna lösningar.

Vi kan grön omställning, vi kan hållbarhet, och vi kan göra gemensamma satsningar tillsammans med länder utanför Norden och Europa.

Därför är ett tätare samarbete mellan våra två länder något som alla vinner på. Inte bara i dag, utan i många generationer framåt.

Till sist vill jag vända mig direkt till Kronprins Haakon och till våra norska vänner i delegationen, och framföra Prins Daniels och mitt varma tack. Vi har haft roliga, intensiva och tankeväckande dagar tillsammans. Programmet i Stockholm har varit fullspäckat och så ser det ut även här i Göteborg. Och när ni senare i dag tar avsked för att resa hem till Norge, så hoppas jag att ni tar med er många nya idéer, uppslag och kontakter.

Jag hoppas också att vi kommer att se tillbaka på detta besök som en startpunkt för nya samarbeten. Samarbeten som knyter våra två länder ännu närmare varandra, och som tar oss ytterligare några steg på vägen mot våra gemensamma mål!

Och nu ser jag fram emot att ta del av dagens symposium.

Tack!

Till toppen