H.M. Konungens tal vid Forum för bioekonomi

Oscarsteatern, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ärade pristagare,
Mina damer och herrar,
Skogsvänner!

Skogen är viktig för Sverige. Den är en del av vår historia och av vår framtid.

Skogsindustrin står i dag för ungefär 10 procent av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde.

I skogen finns dessutom delar av lösningen på de pågående klimatförändringarna. Det är alltså en fantastisk resurs vi talar om. Och dessutom en förnybar sådan.

Men, det gäller att använda den klokt!

Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen framåt. Här i vårt land finns både naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att leda omställningen till ett fossilfritt samhälle.

H.M. Konungen

Det är därför det är så viktigt med forskning, innovation och utveckling. Så att skogsråvaran används på ett sätt som är både effektivt, ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen framåt. Här i vårt land finns både naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att leda omställningen till ett fossilfritt samhälle.

I dag uppmärksammar vi några personer som på olika sätt bidrar till detta. Det är en stor glädje för mig att strax dela ut Greve Carl Bernadottes skogspris, Guldkvisten, Kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond, samt Young Researcher’s Award 2021.

Ni som mottar dessa priser har alla på olika sätt bidragit till att lyfta fram skogens betydelse för Sverige och att utveckla den svenska skogsnäringen. Till er ber jag att få framföra mina varma gratulationer.

Tack!

Till toppen