H.M. Drottningens tal vid Silviahemscertifiering

Västra Torsås kyrka, Lönashult

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Kunskap kan göra det som är svårt lite lättare.
Kunskap släpper in ljus där det är mörkt.
Och kunskap är också vägen till en bättre vård och omsorg om demenssjuka.

Detta är min starka övertygelse – både från min egen erfarenhet som anhörig, och från 26 år med Silviahemmet.

Därför är jag så glad att vi alla får samlas här i dag, för att Silviahemscertifiera tre äldreboenden som alla genomgått utbildning för att stärka vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Att vi ses här i Småland i dag bygger från början på ett visionärt möte, och ett kreativt samarbete.

Ingvar Kamprad är inte längre bland oss. Men en eftermiddag, i november för sex år sedan, kom han och besökte Silviahemmet på Drottningholm strax utanför Stockholm.

Han hälsade på alla han mötte där med samma hjärtliga värme. Och han skämtade på sin härliga småländska så att alla skrattade och slappnade av.

Över en kopp te visade Ingvar sitt genuina intresse för äldrevård och demensvård. Han uttryckte särskilt hur klokt han tyckte det var, att just undersköterskor var de första att diplomeras i demenskunskap.

Den dagen beslutade vi att starta ett projekt för att fler med demens skulle kunna bo kvar hemma en tid till, om det var önskan från dem själva och anhöriga.

Vi bestämde oss för att slå samman den kunskap om demens som vi byggt upp på Silviahemmet, och den kunskap som IKEA besitter om inredning och miljö, och att utifrån detta skapa ett genomtänkt och trivsamt boende tillsammans med bostadsföretaget BoKlok. Och nu, i maj, kommer de allra första SilviaBo lägenheterna att invigas i Helsingborg.

Jag är ledsen att Ingvar Kamprad inte hann uppleva detta. Men hans vision och önskan om att förbättra vård och omsorg om äldre lever kvar.

Och det är tack vare Familjen Kamprads stiftelse som det varit möjligt att genomföra utbildningar vid tre äldreboenden här i Småland, i Alvesta, Nybro och Gislaved, för högsta möjliga livskvalitet vid demenssjukdom.

Ni som är här i dag och som har genomgått utbildningen, ni arbetar med personer som är beroende av er dygnet runt. Ni kan inte bota dem, inte ännu, men ni kan göra avgörande skillnad för deras livskvalitet. Ni kan göra det svåra lite lättare.

Jag har själv sett på nära håll hur oerhört mycket det kan betyda. Både för de sjuka och för deras anhöriga.

Så när jag nu, om en liten stund överlämnar era välförtjänta certifikat, då gör jag det med stor glädje och en djupt känd tacksamhet.

Tack! Och varmt lycka till med ert fortsatta viktiga arbete.

Till toppen