H.K.H. Kronprinsessans tal vid firande av Norrtäljes 400-årsjubileum

Norrtälje

(Det talade ordet gäller)

Kära Norrtäljebor!

I dag är det den 29:e mars – på dagen 400 år sedan Norrtälje fick sina stadsprivilegier av kung Gustaf II Adolf. Det är ett jubileum värt att fira riktigt ordentligt!

När en annan kung var här på besök för 123 år sedan, min farfars farfars far Oscar II, så höll han ett tal. I det beklagade han att han inte hade haft möjlighet att besöka staden tidigare. För han kunde ju konstatera, att Norrtälje var en ovanligt vacker stad. Och efter att själv ha gjort en rundvandring tidigare i dag, kan jag bara instämma i min anfaders omdöme!

Norrtälje har varit igenom en hel del under sina 400 år. I dag när vi ser och hör om städer som ödeläggs, så påminns vi om att liknande tragedier har inträffat även här, i vårt land.

1719 brändes Norrtälje ner till grunden. Men staden byggdes upp igen. Sakta men säkert växte den till sig, och blev så småningom betydelsefull för hela Sverige.

Det som lagts i ruiner kan återskapas och börja blomstra igen – den tanken ger oss hopp.

För knappt ett år sedan fick Prins Daniel och jag tillfälle att samtala med kommunstyrelsens ordförande här i Norrtälje. Då fick vi höra om hur kommunen arbetade för att lindra effekterna av pandemin. Nu, på grund av kriget i Ukraina, är miljontals människor på flykt. Det har återigen blivit dags att mobilisera resurser, att tänka kreativt och att göra vissa uppoffringar.

Här i Norrtälje har man återstartat projektet ”Norrtälje hjälper” för att samordna alla goda initiativ i kommunen. Det är fantastiskt att se det engagemang som människor visar, både här och på så många andra platser. Det är en våg av medmänsklighet som reser sig mot våldet och förstörelsen.

Norrtälje har en skiftande historia. Näringslivet har förändrats och anpassat sig efter tid och förutsättningar: från vapentillverkning till badanläggningar, från industriort till garnisonsstad. Många är de människor som de senaste decennierna har semestrat här i er vackra stad och njutit av Roslagens fantastiska natur.

Men Norrtälje är inte bara en semesterpärla. Det är också en stad som har börjat växa igen. Här vill människor bo! Och det är inte svårt att förstå varför.

Genom seklerna har Norrtälje uppvisat en imponerande förmåga till förändring. Det är en styrka för er stad – i går, i dag och i framtiden!

Kära Norrtäljebor, ett stort, stort grattis på 400-årsdagen!