DD.MM. Konungens och Drottningens välkomstord vid möte med anledning av kriget i Ukraina

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

H.M. Konungen:

Mina damer och herrar,

Välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket.

Europa befinner sig i ett svårt läge, där många människor lider enormt. Inte minst barnen.

Vi berörs alla djupt av det som nu sker i Ukraina.

Ni som är här i dag gör oerhört viktiga insatser för att hjälpa. Därför har Drottningen och jag bett er att komma hit till Slottet i dag, för att tacka och uppmuntra er.

Liknande initiativ har tagits tidigare, både i samband med flyktingvågen 2015 och under pandemin. Det har varit både givande och konstruktivt. Och det hoppas jag att även dagens möte ska bli.

Med det lämnar jag ordet till Drottningen.

H.M. Drottningen:

Mina damer och herrar,

Nu.
Nu.
Nu.
Och nu.

Nästan varje sekund blir ett barn i Ukraina en flykting, enligt Unicefs beräkningar.

Varje sådant barn riskerar att skadas, fysiskt och mentalt, av de umbäranden som kriget och flykten innebär. Men de riskerar också att fara illa på andra sätt.

Överallt där det finns utsatta barn, rädda barn, ensamma barn – där finns också våld, sexuella övergrepp och människohandel. Förövare utnyttjar kaos. Så har det varit i alla krig och konflikter. Så är det även nu.

Ni, och de verksamheter som ni representerar, hör till dem som allra bäst förstår och kan göra skillnad i situationer som dessa.

Jag hoppas att dagens möte ska erbjuda er en möjlighet att utbyta erfarenheter, att identifiera vilka behov som finns, och kanske också att finna nya samarbeten. Allt för att ännu bättre kunna skydda barnen.

Tyvärr behövs det.
Nu.
Nu.
Nu.
Och nu.

Kungen och jag är mycket tacksamma för att ni tar er tid att komma hit i dag och vi ser fram emot att lyssna på er.

Tack.

Till toppen