H.K.H. Prins Daniels hälsning till En frisk generations digitala seminarium

(Det talade ordet gäller)

Att alla barn ska ha samma möjlighet till en god hälsa, det kan låta självklart. Men tyvärr vet vi att så inte är fallet.

Därför har jag valt att engagera mig i barns och ungas hälsa. Bland annat genom att vara beskyddare för En Frisk Generation.

När initiativet till En Frisk Generation togs för tio år sedan, så var utvärdering en stor fråga: Hur ska vi veta att det vi gör får önskad effekt? Går det att mäta effekten av hälsofrämjande arbete på barn och föräldrar? Vi vet vad vi gör – men vi behöver också veta vad det gör för skillnad.

Med professor Mai-Lis Hellénius i spetsen har ett team av forskare från Karolinska institutet tillsammans med medarbetare på En Frisk Generation utvärderat programmet för barn och föräldrar under flera år. Det har blivit både en klinisk och flera kvalitativa studier för att se om önskad effekt uppnås med den metod som En Frisk Generation utvecklat.

Tre vetenskapliga artiklar har hittills publicerats och det känns väldigt roligt att kunna konstatera att resultaten är goda. Jag hoppas att ni kommer att känna samma glädje som jag när ni nu får höra vilka positiva resultat som uppnåtts.

Jag önskar er ett bra och givande seminarium!

Till toppen