H.K.H. Kronprinsessans välkomsttal vid Kronprinsessparets stiftelses seminarium om betydelsen av musik och rörelse för ungas psykiska hälsa

Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet, och till dagens seminarium!

Det här vackra rummet som vi befinner oss i är Bernadottebibliotekets boksal. I hyllorna runtomkring oss står böcker som har tillhört mina förfäder. Från Karl XIV Johan till Gustaf VI Adolf. Och på övervåningen står deras drottningars böcker.

Men, i bibliotekets samlingar finns också en stor mängd musikalier. Bland annat 6000 tryckta och handskrivna noter, liksom min farfars farfar kung Gustaf V:s skivsamling.

Musiken har alltid haft en plats här på slottet. Precis som den har en stor och viktig plats i många människors liv.

Jag är mycket glad för möjligheten att arrangera dagens seminarium tillsammans med Tim Bergling Foundation, Mind och Kungl. Musikaliska Akademien.

Tim Bergling var en stor begåvning, som lämnade oss alldeles för tidigt. Hans minne lever vidare genom hans musik. Men också genom de insatser som görs inom ramen för stiftelsen i hans namn.

I dag lider en av sex unga i Sverige av psykisk ohälsa. En av fyra känner sig ensam. Och det största kontaktområdet hos BRIS är psykisk hälsa, där samtal inom den kategorin har ökat med 35 procent mellan 2016 och 2020.

Till detta kommer att covid 19-pandemin har påverkat barns och ungas välmående i negativ riktning.

Ja, det råder inget tvivel om att frågan om ungas psykiska hälsa är både aktuell och angelägen. Däremot är den inte enkel. Och hur mycket vi än skulle önska det så finns det heller ingen enkel lösning.

Men om vi tittar på skyddsfaktorer, så vet vi i dag att både musik och rörelse kan vara viktiga sådana.

Jag hoppas att dagens seminarium ska bidra till ökad kunskap och nya idéer kring hur vi kan stärka ungas psykiska välbefinnande, och hur musik och rörelse kan användas i det arbetet.

Tack för att ni alla valt att vara här i dag och återigen varmt välkomna!

Till toppen