H.M. Drottningens tal vid seminarium om litterära översättningar i samband med statsbesöket från Konungariket Spanien

Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
fru statsråd,
fru Noguero Galilea,
fru Sjöstedt,
mina damer och herrar,

Välkomna till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket!

Jag har svårt att tänka mig en mer passande plats för dagens seminarium än just denna boksal.

I hyllorna här runtomkring oss står böcker som tillhört tidigare kungar. Från Karl XIV Johan till Gustaf VI Adolf. Och på övervåningen står deras drottningars böcker.

Den som tittar närmare på boksamlingen kommer att finna ett stort antal översättningar – några av dem utförda av kungligheterna själva.

Jag ska läsa några korta rader ur en sådan – och jag tror att några av er kanske kommer att känna igen dem:

"Uti morgonstunden arla
Sina barn Ximena kläder,
Donna Sol och Donna Elvira;
Skönare man aldrig såg.

Smyckar deras lockar prydligt,
Ger dem var sin vita klänning,
Översådd med sidenblommor,
Som Ximena själv har sytt."

Detta var alltså några strofer ur det spanska nationaleposet "El Cantar de mio Cid". En tysk översättning hade tidigare gjorts av Herder och 1859 översattes denna vidare till svenska av Kungens farfars farfar prins Oscar, senare kung Oscar II.

Mina damer och herrar. Litteraturen bidrar till att skapa intresse och förståelse för andra länder, deras folk och kulturer. Den överbryggar tidens, rummets och språkets gränser. Och framförallt påminner den oss om, att det alltid är mer som förenar oss människor, än som skiljer oss åt.

Varje mor som klätt sina barn inför en högtid kan känna igen sig i Ximenas omsorg. Och många är de läsare som stiftat bekantskap med den rika, spanskspråkiga kultursfären genom det imponerande antal spanska författare som belönats med Nobelpriset i litteratur. Men för att allt detta ska vara möjligt behöver vi våra litterära översättare. Och det är deras betydelse för våra länders långsiktiga kulturutbyte som vi ska uppmärksamma här i dag.

Till alla er som deltar här i dag: Tack för ert engagemang, och för det arbete ni lägger ner för att vi alla ska kunna ta del av den skatt som litteraturen utgör.

Jag ser mycket fram emot dagens seminarium. Återigen, varmt välkomna!