H.M. Konungens välkomsttal vid Stiftelsen Ungt ledarskaps diplom- och stipendieceremoni

Rikssalen, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Välkomna till Kungliga slottet och Rikssalen!

Under snart två år har covid 19-pandemin utgjort en stor påfrestning på vårt samhälle. Och en särskild utmaning för alla som utövar någon form av ledarskap.

Under den här tiden har ni som unga ledare lärt er att leda under extraordinära förhållanden. Ni har ställt in och ställt om. Hållit i och hållit ut. Denna erfarenhet kommer ni att bära med er för alltid. Och sannolikt ha stor nytta av.

Att tänka i nya banor, att ompröva etablerade strukturer – det är något som kan öppna många nya dörrar.

I dag delar vi ut diplom till 125 unga ledare som under de senaste åren vågat utmana sig själva och utveckla sitt ledarskap. Vi kommer också att dela ut stipendiet Kompassrosen till sju unga ledare som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Världen behöver fler ledare, i de stora såväl som i de små sammanhangen, som bottnar i sina värderingar – och som låter sig vägledas av dem.

Till alla er ungdomar som i dag tar emot diplom och stipendier: Tack för att ni sprider goda värderingar och ett värdebaserat ledarskap till fler. Det behövs. Ni behövs!

Återigen, varmt välkomna.