H.M. Konungens tal vid invigning av Vrak – Museum of Wrecks

Museum of Wrecks, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Östersjön har i alla tider spelat en viktig roll för vårt land.
Den har stått för föda och försörjning.
Den har varit ett slagfält och en flyktrutt.
Den gett oss möjligheter till handel, utbyte och utveckling.

Vårt innanhav, med sin långa historia, är både vackert och älskat. Tyvärr är det också mycket utsatt. Problemen med föroreningar och övergödning är stora och väl kända.

Vad inte lika många känner till är att Östersjön också är hem åt en enorm marinarkeologisk skatt. Det finns uppskattningar om att tusentals vrak, av betydande storlek, vilar på dess botten. Ofta mycket välbevarade, tack vare den unika vattenmiljön.

Jag har själv haft förmånen att dyka på ett av dessa vrak, på regalskeppet Kronan utanför Öland. En fascinerande upplevelse! Och jag måste säga att utställningarna här i detta nya museum faktiskt lyckas återge känslan av dykning på ett mycket övertygande sätt.

Man förstår varför marinarkeologer talar om vrakdykning som en form av tidsresor. Där nere under ytan står tiden stilla. Där kan en järngryta stå kvar i en murad spis. Till och med organiska material som tyg och matrester kan finnas kvar. Flera hundra år senare.

Ett vrak är helt enkelt något av en tidskapsel. När vi öppnar den, så öppnar vi också för nya kunskaper och insikter. Om hur samhället såg ut förr i tiden. Hur människorna levde. Och hur Sverige blev till det land det är i dag.

Att ta fram och bevara sådana berättelser, och att göra dem tillgängliga för en bred allmänhet; det är en stor och meningsfull uppgift.

Jag gläds åt att museet Vrak - Museum of Wrecks nu öppnar här på Kungl. Djurgården. Det är min förhoppning att många besökare från både när och fjärran ska hitta hit.

Varmt lycka till!