H.M. Drottningens avslutningsord vid Global Child Forum Partner Advisory Board

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Ers Kunglig Höghet,
Mina damer och herrar,

Jag är så glad att vi har kunnat mötas här på Slottet i dag, och jag vill gärna ta tillfället i akt att säga några ord som avslutning på dagens möte.

Förra året träffades vi under prövande omständigheter – i skuggan av pandemin. Då hade vi ännu inte förstått den fulla inverkan som pandemin skulle få på ekonomin och samhället. Nu vet vi att den har slagit hårt, inte minst mot barn och barns rättigheter. Vi vet också att det kommer att kräva mer än ett vaccin för att vända utvecklingen rätt.

Global Child Forum stöds av företagsledare - som er som är med oss i dag. Men det stöds också av ungdomar själva.

Dagens unga har starka åsikter om sociala och miljömässiga frågor. Deras uppfattningar påverkar i sin tur andra konsumenter, liksom medier och investerare.

Genom att dela kunskap och best practice och genom att utveckla digitala verktyg och tjänster kan Global Child Forum både stödja och driva på företagens arbete för att tillgodose och främja barns rättigheter.

Goda initiativ i all ära; varaktig förändring kräver ledare. Kloka, framsynta och ansvarstagande ledare. Och det är precis vad jag har sett och hört här under vårt möte i dag.

H.M. Drottningen

En majoritet av dagens konsumenter anser att det blivit viktigare för dem att företag bidrar positivt till samhället. Att bara leverera en bra tjänst eller produkt räcker helt enkelt inte längre.

Detta ställer näringslivet inför nya krav och frågeställningar: ”Hur kan jag och mitt företag bidra till en positiv samhällsförändring?”.

Här kan Global Child Forum vara en viktig partner. Genom att dela kunskap och best practice och genom att utveckla digitala verktyg och tjänster kan Global Child Forum både stödja och driva på företagens arbete för att tillgodose och främja barns rättigheter.

Goda initiativ i all ära; varaktig förändring kräver ledare. Kloka, framsynta och ansvarstagande ledare. Och det är precis vad jag har sett och hört här under vårt möte i dag.

Jag lämnar dagens möte glad, stolt och full av hopp. Och jag hoppas att ni känner detsamma.

Kungen och jag vill tacka er alla för er närvaro här i dag. Vi ser fram emot ett fortsatt starkt partnerskap.

Tack!