H.K.H. Kronprinsessans tackord vid utdelningen av utmärkelsen Årets Svenska Kvinna

Millesgården, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära Sweor,

Tack för möjligheten att vara här i dag. Och framför allt tack för den fina utmärkelse som ni valt att tilldela mig. Jag är både glad och rörd!

SWEA erbjuder något som jag vet betyder väldigt mycket för många utlandsboende. Och det är tillgången till en gemenskap, ett nätverk, som sträcker sig över hela världen och där man kan finna både vänskap, stöd och kompetens.

H.K.H. Kronprinsessan

Det har gått mer än 40 år sedan SWEA grundades av Agneta Nilsson i Los Angeles. Ända sedan dess har er förening stått för ett konkret och långsiktigt engagemang för Sverige.

På olika resor ute i världen har min familj och jag många gånger haft förmånen att möta representanter för er förening. Det är alltid lika trevligt.

SWEA erbjuder något som jag vet betyder väldigt mycket för många utlandsboende. Och det är tillgången till en gemenskap, ett nätverk, som sträcker sig över hela världen och där man kan finna både vänskap, stöd och kompetens.

Alla ni som är medlemmar och som engagerar er i SWEA är, på olika sätt, ambassadörer för vårt land. Det är ett viktigt uppdrag, och jag vill tacka var och en av er för era insatser för att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket.

Återigen, ett varmt tack!

Till toppen