H.M. Konungens tal vid invigning av Hisingsbron

Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Kära göteborgare!
Kära brobyggare!

Ett nytt landmärke har skapats – av betong och 7 500 ton stål, som ger staden en ny silhuett. Det är ett projekt som har krävt enormt mycket möda och tankekraft. Både av Göteborgs stad och av er som har planerat och utfört själva bygget.

Säkert också en rejäl dos tålamod av många trafikanter – särskilt med tanke på alla andra väg- och tunnelbyggen som pågått samtidigt och som fortfarande pågår.

Men nu är den färdig, den nya Hisingsbron.
Den är lägre än den gamla och därför lättare att ta sig över.
Den är bredare så att fler kan få plats samtidigt.
Denna bro är inte en barriär – utan en länk, som för er göteborgare närmare varandra.

Ett nytt landmärke har skapats – av betong och 7 500 ton stål, som ger staden en ny silhuett. Det är ett projekt som har krävt enormt mycket möda och tankekraft. Både av Göteborgs stad och av er som har planerat och utfört själva bygget.

H.M. Konungen

I år firar Göteborg 400 år som stad. Och det är en 400-åring med sikte på framtiden, som expanderar på alla håll och kanter. Tack vare Hisingsbron sträcks stadens centrum ut mot de områden som växer allra snabbast. Den uttrycker optimism och en vilja att skapa en stad som hänger samman – en plats där människorna känner att de hör ihop.

I 120 år ska den hålla, minst. Den är byggd med tanke på kommande generationer. Ni som är barn och unga i dag, era barn och barnbarn, ja, era barnbarns barnbarn. Här kommer folk att gå och cykla, åka bil och buss och spårvagn. Så småningom kommer vi säkert ta oss fram på sätt vi inte ens tänkt på i dag!

Den gamla trotjänaren här bredvid, Götaälvbron, som invigdes 1939, har gjort sitt. Varje tid har sina utmaningar som kräver att vi gör rätt sak, i rätt tid.

Till exempel måste vi bygga för hållbara transporter – på land och på vatten. I det arbetet är denna nya bro en viktig del, med en central funktion för dagens och morgondagens Göteborg.

Kära göteborgare. Jag är glad att få vara med här i dag, detta festliga jubileumsår – och härmed förklara Hisingsbron slutgiltigt invigd!

Till toppen