H.K.H. Prins Daniels tal vid invigningen av Liljevalchs+

Kungl. Djurgården

(Det talade ordet gäller)

Kära konstvänner!

Liljevalchs har fått en tillbyggnad. Den är ett komplement, men också en konsthall i sin egen rätt.

Tack vare den kan nu ännu fler ta del av Liljevalchs, se ett större antal utställningar och helt enkelt uppleva mer konst. Det rimmar väl med den genomgripande idén bakom utbudet på Kungliga Djurgården: ett överflöd av natur och kultur som ska vara öppet och tillgängligt för så många som möjligt.

Det är ju genom natur och kultur vi människor vilar och återhämtar oss. Det är aktiv vila för kropp och själ att promenera här på Djurgården. Och det är aktiv vila för hjärna och intellekt att komma in här och titta på konst; att låta tankarna bearbeta synintrycken. Både när vi blir provocerade, och när vi liksom stryks medhårs.

I över hundra år har konsten på Liljevalchs speglat samtiden; den har avbildat natur, människor och interiörer, och ifrågasatt de dominerande tankarna.

I de här salarna kommer ljuset rakt uppifrån – och kanske påminner det oss om att vi måste titta noggrant.

För det är upp till var och en som rör sig i dessa salar, att själv bilda sig en uppfattning, att själv formulera sitt omdöme och känna vad som öppnar tanken och världen för just dig.

Jag ser fram emot många fina konstupplevelser här på Liljevalchs framöver. Och det är med stor glädje som jag härmed förklarar den nya tillbyggnaden, ”Liljevalchs+”, invigd.

Tack.