H.K.H. Prins Daniels tal vid digital invigningsceremoni för konstverket ”Life Rings”

Rosendal, Kungl. Djurgården, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

För mer än 200 år sedan föddes idén om att göra Rosendal till en plats för konst. Det var kung Karl XIV Johan, den förste av ätten Bernadotte, som ville skapa ett utrymme för att glädja och inspirera alla Stockholms invånare.

Området öppnades upp, grindar och stängsel togs bort och bänkar sattes ut för vila av trötta fötter. Djurgården och Rosendal blev ett utflyktsmål, tillgängligt för alla.

Ett av Karl XIV Johans första initiativ var att se till att den fantastiska Rosendalsvasen kom på plats. Det var inget litet projekt: den enorma stenpjäsen tog två år att färdigställa och därefter fraktades den av 200 man från Älvdalens porfyrverk till Stockholm. Transporten tog fem veckor.

När vi 2019 grundade Prinsessan Estelles kulturstiftelse ville vi knyta an till Karl XIV Johans ursprungliga ambition: Glädje, tillgänglighet och inspiration.

Konst betyder mycket för mig, liksom för många andra. Inte bara för upplevelsen här och nu, utan för allt den står för. Konsten berättar om vårt förflutna, den beskriver vår nutid. Kanske kan den också hjälpa oss att ta oss an vår framtid.

Vi är stolta över att Elmgreen och Dragsets Life Rings blir det andra permanenta verket i samlingen här på Rosendal. Att konstnärerna Michael Elmgreen och Ingar Dragset är från våra grannländer, Danmark och Norge, gör såklart att det känns extra ”hyggeligt”.

H.K.H. Prins Daniel

Och när vi i dag påbörjar etableringen av en permanent skulpturpark på området så känns det på något sätt som att cirklarna sluts. Men resan stannar inte här: jag ser fram emot att vara med och förvalta och bygga vidare på det som nu tar form.

Konst betyder mycket för mig, liksom för många andra. Inte bara för upplevelsen här och nu, utan för allt den står för. Konsten berättar om vårt förflutna, den beskriver vår nutid. Kanske kan den också hjälpa oss att ta oss an vår framtid.

Vi är stolta över att Elmgreen och Dragsets Life Rings blir det andra permanenta verket i samlingen här på Rosendal. Att konstnärerna Michael Elmgreen och Ingar Dragset är från våra grannländer, Danmark och Norge, gör såklart att det känns extra ”hyggeligt”.

Skulpturen Life Rings är imponerande - inte bara i sitt format, utan också i kraften av sitt budskap. En livboj används normalt i vatten. Den ska vara lätt att få syn på, kunna delas av flera och inte vara alltför tung.

I Life Rings har vi fått en livboj på land. Skulpturen syns och vi kan dela den med varandra.

Den väger över 9 ton och är därmed nästan exakt lika tung som den porfyrvas Karl den XIV Johan placerade här på Rosendal för 200 år sedan.

Life Rings konstnärliga tyngd får vi nu alla möjlighet att uppleva.

Här kan vi mötas, talas vid, och hålla i oss när det blåser.

Alla behöver vi en livboj någon gång.

Tack.