H.K.H. Prins Daniels tal i samband med prisutdelningen av SvD Affärsbragd 2021

(Det talade ordet gäller)

Entreprenörskap och utvecklingslust har alltid varit en stor del av vem jag är och vad jag brinner för. Därför är jag glad för möjligheten att vara med här i dag, om än inte fysiskt.

Pandemin har ställt nya krav på alla relationer oss människor emellan. Jag vet att många, inklusive jag själv, saknar att ha personlig kontakt med familj, vänner och kollegor.

Men om man ändå ska försöka se något positivt med den här tiden så vill i alla fall jag ta fasta på att vi i Sverige har visat oss vara duktiga på att möta de här nya kraven.

Vi har vant oss vid det digitala rummet med möten, fikastunder och kanske hälsningar som den här. Vi har hittat lösningar på de problem vi ställts inför. Och vi har lärt oss oerhört mycket som vi kommer ha nytta av framåt.

Även för oss inom Kungafamiljen så har arbetssättet förändrats drastiskt under året och antal stillasittandes timmar i teams vill jag knappt tänka på, men många givande möten givetvis.

Under våren har Min hustru och jag träffat bland andra många av Sveriges kommuner i digitala möten och där har samtal om företagande och arbetstillfällen varit väldigt centrala. Och efter nästan 200 möten så kan vi konstatera att tillverkningsindustrin och många teknologiföretag går mycket starkt i de flesta kommuner i landet.

Men vi får inte glömma alla entreprenörer inom hotell, restaurang och annan besöksnäring som under året har mött oerhörda svårigheter. Jag hoppas verkligen att ni klarar er igenom den här tiden på ett någorlunda bra sätt och att er tid för en snabb återhämtning snart är här.

Som sagt har vi lärt oss mycket under året och det är precis vad Svenska Dagbladets Affärsbragd handlar om:

Att utmana normen och tänka nytt. Att hålla orken uppe när den tryter hos andra.

Att våga sig ut på okänd mark och trotsa tvivlen, för att hitta det som behövs här och nu. Och kanske i morgon.

Faktum är, att trots eller tack vare pandemin har nog entreprenörsandan i Sverige nog aldrig varit starkare än i dag.

Antalet nyregistrerade bolag steg mellan 2019 och 2020 med 14 procent.

Det är den största ökningen vi haft från ett år till ett annat någonsin i Sverige. Det är imponerande!

Innan vi går in på prisutdelningen vill jag rikta ett varmt tack till Sveriges alla entreprenörer:

Tack för ert arbete, tack för er idérikedom och tack för den stora skillnad ni gör för vårt samhälle!

Med det sagt är det nu dags att utse vinnaren av SvDs Affärsbragd 2021!

Till toppen